טופס רישום מערך אימון טניס למתחילים
קבוצת מתחילים ברמת:

כף יד וגב יד: _____________________ הגשה : ________________

יעף : ________________  הנחתה : _____________________

נושא ראשי לאימון: _________________________________

נושא משני לאימון : _________________________________

חלק נושא זמן פרטים הערות
מכין   

   

 
עקרי

 


 

   
מסיים