ד.ב. ביה"ס לטניס

תכנית אימונים שנתית לשחקנים

לפירוט הנושאים והצעות להדרכה מקצועית לחצו כאן

למערכי אימון לדוגמא, ורעיונות לביצוע האימונים לחצו כאן

חמישי רביעי שלישי שני ראשון חודש / שבוע
XXX חבטות כף יד וגב יד- תיקונים טכניים אישיים במקביל למשחקי שמירת כדור,  אימונים על חבטות לעומק, ללא נסיגה יותר ממטר, מהקו האחורי. למערכי שיעור מפורטים לחץ כאן

ספטמבר
אוקטובר
XXX חבטות יעף התקפי, יעף מכין ושילוב בינהם. (לשחקנים בסבב ווילסון המלצה למשחקים עם נקודות מעבר לאימונים) למערכי אימון מפורטים לחצו כאן

חבטות העברה לאורך הקו ואלכסון קצר, כולל משחקים מול שחקן ברשת, למערכי אימון לחץ כאן.

נובמבר
XXX כדורי התקרבות לכדורים בגבהים שונים, טכניקה שונה לכל גובה. כדורי התקרבות לרשת, עליה על כדור קצר- טכניקה ומיקום למערכי אימון מפורטים לחצו כאן

הנחתות- קבלת כדורים מגוונים, כיוונים באלכסון. (ניתן להוסיף גם תילולים)

הנחתות- תיקונים טכניים אישיים ,למערכי אימון מפורטים לחצו כאן

דצמבר
המשך זוגות- משחקים עם הגשה וריצה לרשת זוגות- לימוד טקטי, תרגילים ושיתוף פעולה. הגש ורוץ לרשת, לימוד בשלושה שלבים+ משחקים שילוב חבטות באזור הרשת- יעף מכין, מסיים, הנחתה, ריצה לאחור+ משחקים. שילוב חבטות (דרילים) קו אחורי והתקרבות+ משחקים ינואר
XXX כף יד וגב יד- דגש על טופ ספין וסלייס, לימוד, תיקון ויישום שילוב שמירת כדור עם נקודות – סטים. הכנה לסבב ווילסון מס' 2- משחקים, נקודות, סטים. שמירת כדור- קו אחורי בכל האפשרויות- אלכסונים, שילוב חבטות, עומק. פברואר
XXX כף יד וגב יד- שילוב חבטות לפי סוג הכדור המגיע לשחקן (לווינר, דרופ שוט טופספין או סלייס) כף יד וגב יד- לימוד חבטת נפילה (דרופ שוט), על כדורים נמוכים בשני שליש מגרש. כף יד וגב יד- לימוד חבטות מסיימות על כדורים גבוהים בשני שליש מגרש. כף יד וגב יד המשך- דגש על טופ ספין וסלייס, לימוד, תיקון ויישום מרץ
חבטות העברה- לימוד אלכסון קצר בספין. חול המועד פסח- אין אימונים אימוני משחקים- שילוב חבטות ומשחקים מהנים. הכנה לאליפות פנימית- שמירת כדור ומשחקי נקודות. אפריל
XXX הנחתות- לימוד סוגי הנחתות לפי תילולים שונים, כולל הנחתת גב יד. יעף- לימוד יעף מכין לסוגי כדורים שונים, ושילוב עם יעף מסיים יעף- לימוד חבטות דרופ שוט ביעף מסיים, חבטות העברה- התאמת קבלת הכדורים לרמת החניכים+ משחקי נקודות. מאי
XXX שילוב חבטות- דרילים באזור הרשת- יעף, הנחתות, ריצה לאחור. חבטות התקרבות- לפי סוגי כדורים: נמוכים- סלייס, בינוניים- טופ ספין, , גבוהים- ווינרים

הכנה לאליפות סבב ווילסון 3

תילול טופ ספין- לימוד ותרגול+ משחקים. יוני
XXX עבודה אישית- תכנית נפרדת לכל שחקן, ובמקביל משחקים לשאר הקבוצה כל האימון יולי
XXX משחקים לסיום השנה משחקי זוגות משחקים באזור הרשת משחקים בקו האחורי אוגוסט