תכנית אימונים שנתית לקבוצת מתקדמים.

הגדרת רמת הקבוצה:

חניכים שסיימו ללמוד את החבטות הבסיסיות, הגיעו למשחק על הקו הבסיס, בעלי טכניקה סבירה בחבטות כף וגב יד, הגשה, יעף והנחתה.

מטרת התכנית השנתית:

א.      לבסס את היכולת הטכנית בחבטות הידועות.

ב.      לשפר טכניקה ולתקן שגיאות היכן שצריך.

ג.       ללמד חבטות מיוחדות ומצבי משחק שונים.

ד.      להכין חניכים אילו למשחקים בתחרויות חיצוניות.

נושאי לימוד בתכנית השנתית:

נושאים בסיסיים:

 1 .     כף יד וגב יד- תיקונים טכניים אישיים

2.     כף יד וגב יד- קבלת סוגי כדור שונים והתאמה טכנית אליהם.

3 .      כף יד וגב יד- כיוונים שונים: ישר, אלכסון, אלכסון הפוך

4.     הגשה- תיקונים אישיים, כיוון ודיוק.

5.     יעף- תיקונים אישיים, קבלת כדורים שונים, כיוון למקומות מגוונים במגרש.

6 .      הנחתה- תיקונים אישיים, קבלת לובים שונים, דיוק. נושאים מיוחדים:

  1. כף יד וגב יד- לימוד טופס ספין בדרגות שונות.
  2. גב יד- לימוד סלייס יד אחת.
  3. לימוד חבטות התקרבות לרשת על כדור קצר.
  4. לימוד יעף מכין.
  5. לימוד הנחתות למגוון לובים- עמוקים ולצדדים.
  6. לימוד חבטות העברה.
  7. לימוד משחק זוגות.
תכנית אימונים לפי חודשי השנה.
חמישי רביעי שלישי שני ראשון חודש / שבוע
XXX חבטות כף יד וגב יד- תיקונים טכניים אישיים במקביל למשחקי שמירת כדור, לימוד טופ ספין בשתי החבטות, סלייס בגב יד.

ספטמבר
אוקטובר
XXX לימוד חבטות יעף מכין, ושלוב עם יעף התקפי בשבוע השני

חבטות העברה לאורך הקו ואלכסון קצר, כולל משחקים מול שחקן ברשת

נובמבר
XXX כדורי התקרבות כולל שילוב יעף מכין והתקפי ומשחקים.

כדורי התקרבות לרשת, עליה על כדור קצר- טכניקה ומיקום

הנחתות- קבלת כדורים מגוונים, כיוונים באלכסון. (ניתן להוסיף גם תילולים)

הנחתות- תיקונים טכניים אישיים

דצמבר
כף יד וגב יד- המשך תיקונים ושיפור שליטה

כף יד וגב יד- תיקונים ושיפור שליטה

המשך זוגות- משחקים עם הגשה וריצה לרשת

זוגות- לימוד טקטי, תרגילים ושיתוף פעולה.

לימוד שילוב חבטות- כף יד, גב יד, התקרבות, יעף מכין, יעף התקפי, הנחתה.

ינואר
XXX משחקים כל השבוע כול הגשות וחבטות מאזור הרשת.

משחקים כל השבוע מבוססים על חבטות מקו הבסיס

שמירת כדור- קו אחורי בכל האפשרויות- אלכסונים, שילוב חבטות, עומק.

כף יד וגב יד- טופ ספין וסלייס

פברואר
XXX הנחתות- לימוד קבלת כדורים עמוקים וגבוהים, כיוון אלכסון

יעף מכין והתקפי, לימוד תיקונים ושילוב חבטות

מרץ
אימוני משחקים לאחר החופשה חול המועד פסח- אין אימונים

אימוני משחקים- שילוב חבטות ומשחקים מהנים.

הכנה לאליפות פנימית- שמירת כדור ומשחקי נקודות.

אפריל
XXX חבטות התקרבות, לימוד בסיסי, תיקונים וטקטיקת מיקום

חבטות העברה לימוד ותרגול מצבים

מאי
XXX משחקים לסיום השנה.

משחקי זוגות לימוד ותרגול מצבים יוני
XXX עבודה אישית- תכנית נפרדת לכל שחקן, ובמקביל משחקים לשאר הקבוצה כל האימון

יולי
XXX משחקים לסיום השנה

משחקי זוגות

משחקים באזור הרשת

משחקים בקו האחורי

אוגוסט


בהצלחה- דני ביאלר