שלבים בלימוד טניס למתחילים לפי סדר כרונולוגי רצוי.

שלב A טווח 2 מטר כף יד וגב יד בלבד.

חבטות, וצורת העמידה ההתחלתית טווח תרגילי הכנה ותשתית מתאימים נושא הלימוד הערות משחקים מומלצים לסיום האימונים
כף יד וגב יד , עמידה חופשית, אחיזה חופשית 2 מטר ללא רשת תופסת ותרגילי זריזות על שטח קטן.הקפצות סטטיות. מרכיבי שליטה : קבלת כדורים שונים:  על פי מרחק: קרובים, על הגוף, רחוקים.על פי גובה: בינוניים, נמוכים גבוהים. על פי עומק: קצרים, עמוקים. שליחת כדורים שונים: אלכסון, ישר, אלכסון הפוך. עבודה בזוגות עם חישוקים וסמניות, תיתן אפשרות להגיע לכדור הרצוי, גם ללא זריקת כדור ע"י מאמן.תלוי במיקום השחקן שאמור לתפוס את הכדור. משחקים בזוגות, תחרויות שמירת כדור עם רשת קטנה, בשילוב חבטות מכל הסוגים באופן חופשי.
תרגילים סטטיים עם כדור ללא מחבט- זריקות ותפיסות.הקפצות בתנועה ללא תחרות. לימוד אחיזות בעזרת המדבקה על הקת : כף יד, (מזרחית) וגב יד, (שתי ידיים, יד חזקה ביבשתית, יד חלשה במזרחית כף יד). האחיזות יתאימו למשחק בלי רשת, כאשר תשולב הרשת הנטייה תהיה לעבור לאחיזות פתוחות יותר !!! כנ"ל+2 טורים מול מאמן, ניקוד קבוצתי לחבטות מדויקות ובונוס על אחיזות מתאימות.
בלי כדור - פיתוח מהירות וזריזות ע"י תרגילי תופסת שונים, מירוצי שליחים, וריצות סלאלום בין מחבטים. עם כדור- הכנה להגשה ע"י תרגילי זריקת כדורים בין שתי קבוצות, או זריקת כדור עצמית ותפיסה ביד החזקה בסגנון הגשה. עם כדור ומחבט- הקפצות בתנועה עם תחרות מי מפיל פחות את הכדור ולא מי מגיע ראשון. לימוד נושאים טכניים לפי הסדר : 1. עמידה התחלתית חצי פתוחה  עם מחבט בזוית 120 מעלות ליד המשך עבודה על שליטה בכדורים שונים, ומשחק בזוגות עם שני מחבטים, תוך הקפדה על שימור האחיזות בשיעור.
כף יד וגב יד , עמידה חצי פתוחה, אחיזות מסודרות. 2. מפגש עם הכדור לפני הגוף. להקפיד על קבלת כדורים בעומקים שונים ע"י הצבת 2 חישוקים לפני החניך, חישוק בקו הגוף של החניך החובט לקבלת כדור עמוק, וחישוק לפני החניך החובט לקבלת כדור קצר. בדרך זו החניכים יבינו את היתרון במפגש לפני הגוף בכדור קצר, ויתאמצו לעשות זאת גם בכדור העמוק. אחת האפשרויות:1.       בזוגות תחרות שמירת כדור כף יד, ואח"כ זוגות אחרים תחרות דומה בגב יד.2.        2-3 טורים מול מאמן, ניקוד קבוצתי לגבי כיוון ובונוס על אחיזות ונושא טכני שנלמד באימו
3. מחבט ניצב בעת המפגש עם הכדור. קבלת כדורים נמוכים וגבוהים בכדי להעמיד את החניך מול אפשרויות שונות של זוית המחבט.
4. מפגש במרכז המחבט בשיטה תבניתית החניך מראה עם כף היד היכן פגש את הכדור על המחבט, כך הוא לומד לכוון יותר ויותר למרכז ומפתח מודעות למיקום המפגש.
מבחן מעבר לטווח הבא- יכולת טכנית ויכולת שליטה שיעורים בהם נבדקים החניכים באופן אישי, וכל אחד עובד על התיקונים הטכניים האישיים שלו. בנושא שליטה המבחן הוא ביכולת לשחק עם שני מחבטים כף יד ובנפרד מגב יד, (החניכים יעמדו בכל השיעורים באלכסון אחד מול השני).


שלב B כף יד וגב יד טווח 4 מטר, הגשה טווח 2 מטר עד 4 מטר.
חבטות, וצורת העמידה ההתחלתית טווח תרגילי הכנה ותשתית מתאימים נושא הלימוד הערות משחקים מומלצים לסיום האימונים
כף יד וגב יד , עמידה חצי פתוחה, אחיזות מסודרות. 4 מטר עם רשת עם כדור - משחקים קבוצתיים: מסירות, כדוריד, פוטבול+ הכנה להגשה, ע"י זריקת כדור לשעה 1 או 11 לשמאליים. עם כדור ומחבט- מירוצי שליחים עם כדור מגש והקפצות. מרכיבי שליטה : קבלת כדורים שונים:  על פי מרחק: קרובים, על הגוף, רחוקים.על פי גובה: בינוניים, נמוכים גבוהים.על פי עומק: קצרים, עמוקים.שליחת כדורים שונים: אלכסון, ישר, אלכסון הפוך. עבודה בזוגות עם חישוקים וסמניות, תיתן אפשרות להגיע לכדור הרצוי, גם ללא זריקת כדור ע"י מאמן.הכיוון של השחקן תלוי במיקום השחקן שאמור לתפוס את הכדור. 1.       בזוגות תחרות שמירת כדור כף יד וגב יד בנפרד.2.        בית כלא3.        2 טורים מול מאמן עם ניקוד שליטה ובונוס טכניקה.
עבודה טכנית: בדיקה ותיקון של מרכיבים מהטווח הקודם וליטושם לכל חניך יש לבדוק שוב: אחיזות, מיקום מפגש לעומת הגוף, זוית מחבט בעת החבטה.
נושא טכני 1. המשך תנועה כלפי מעלה, (לא משנה עד איפה, העיקר שיהיה כלפי מעלה) אם הכדור עובר את הרשת וההמשך היה כלפי מטה, סימן שהאחיזה היא יבשתית, ויש לתקנה.
נושא טכני 2. המחבט ניצב בסיום החבטה, (לא משנה אורך התנועה). אם המחבט פתוח בסיום התנועה, בד"כ הסיבה קשורה לאחיזה יבשתית שיש לתקנה מיד.
שיפור השליטה - משחקים רבים בזוגות כאשר בני הזוג זורקים כדור עם היד או שומרים כדור בשני מחבטים. בכל המקרים, להפריד באופן ברור בין כף יד לגב יד, ולא לאפשר לעבור בין החבטות עד ליום בו ילמדו עמידה חזיתית. כל המשחקים יהיו כפולים, פעם אחת רק כף יד (שמאליים גב יד) ואח"כ גב יד, (שמאליים כף יד):1.       קבוצה מול קבוצה כל אחד חבטה אחת ועובר לאחור.2.        קבוצה נגד קבוצה כל אחד משחק נקודה מלאה מול יריבו, המנצח נשאר עוד פעם אחת מקסימום.3.        קרוסלה.4.        מלך.
לימוד הגשה ליד גדרובמקביל המשך תרגול ולימוד חבטות כף יד וגב יד. לימוד אחיזה חצי יבשתית בעזרת המדבקה על הקת. מיד עם לימוד האחיזה, יש ללמד פינון על הגדר בלי כדור ובעדינות.
הגשה בטווח 2 מטרכף יד וגב יד בטווח 4 מטר. תרגול של לכידת כדור בשעה 1 או 11 מול גדר תוך פינון. לפרק לחלקים את הפעילות: זריקת כדור, תרגול על יבש של לכידה, לכידה עם כדור, הקפדה על מפגש בשעה 1 או 11, לימוד מפגש בשיא הגובה של היד ותיקונים אשיים.
תרגול נושאי שליטה וטכניקה בטווח 2 מטר 1. זריקת כדור לשעה 1 או 11, 2. אחיזה מדוייקת, 3. מפגש לפני הגוף, 4. מפגש בשעה 1 או 11, מפגש בשיא הגובה של היד, 5. מפגש במרכז המחבט. (כל נושא ילמד בנפרד).
כף יד וגב יד- עמידת מוצא חזיתית. הגשה- עמידה חצי פתוחה, מחבט מונף באזור חבטה. כף יד וגב יד , לימוד עמידת מוצא חזיתית, תרגול על יבש ללא תפנית והנפה . הנפה קצרה ישירות לאזור חבטה כאשר בגב יד יש ללמד החלפת אחיזה ממזרחית כף יד ליבשתית.
תרגול משחקים מעמידת המוצא החדשה. עם מאמן בשילוב שתי החבטות, בזוגות רצוי שיחבטו בנפרד כף יד וגב יד עד שיתרגלו למצב החדש.
תיקוני שגיאות טכניות בחבטות הגשה וכף יד גב יד לקראת מעבר לטווח הבא. בכל האימונים עבודה על כל החבטות, עם דגש לטיפול אישי ספציפי לכל חניך. בהגשות להקפיד כל אימון על בדיקת אחיזות תרגול זריקת כדור, והקפדה גם על דיוק לטווח, (בעזרת המטרות).
הגשה 4 מטר מעבר בהגשה לטווח 4 מטר , הקפדה על הנושאים שכבר נלמדו, ותוספת של לימוד טכני בנושאים שהתווספו- המשך תנועה חוצה את הגוף, ומחבט נסגר תוך כדי המשך התנועה. המשך התנועה יכול להיות באורכים שונים ,(לא חייב להגיע עד לרגל הנגדית), ובכל זאת יש לשים לב שעקב הפינון המחבט אמור להסגר באופן הדרגתי (ולא להפתח), וכן ההמשך אמור לחצות את הגוף ,(ולא להמשיך לאותו צד).בכל שיעור להמשיך בתרגול זריקת כדור, ובדיקת אחיזות.


שלב C מעבר לטווח 6 מטר לחבטות כף יד וגב יד, בהמשך גם להגשה.

לימוד חבטות יעף.

חבטות, וצורת העמידה ההתחלתית טווח תרגילי הכנה ותשתית מתאימים נושא הלימוד הערות משחקים מומלצים לסיום האימונים
כף יד וגב יד- עמידת מוצא חזיתית. הגשה- עמידה חצי פתוחה, מחבט מונף באזור חבטה. כף יד וגב יד 6 מטרהגשה 4 מטר. משחקים קבוצתיים עם כדור: כדוריד, כדורגל, פוטבול, זריקת כדורים מצד לצד ועוד. לימוד על יבש של תפנית, הנפה, יציאה לכדור, עמידה צידית, כניסת אגן, המשך תנועה וחזרה בצעדי רדיפה. התרגול על יבש בשלב זה חשוב ביותר, יש לתרגל אותו כל אימון תקופה ארוכה ולהפריד בין כף יד לגב יד כאשר מיד לאחר התרגול יש לעבוד עם כדור על החבטה שתורגלה.התרגול יתחיל בזריקה עם היד בזוגות, וימשיך בעבודה עם שני מחבטים. 4.       בזוגות תחרות שמירת כדור כף יד וגב יד בנפרד.5.        בית כלא6.        2 טורים מול מאמן עם ניקוד שליטה ובונוס טכניקה.
עבודה טכנית על כל נושא בנפרד: 1. תפנית לפני ההנפה. בשיטה תבניתית, בזוגות, עבודה נפרדת על שתי החבטות במקביל. השאלה התבניתית: מה היה קודם- תפנית או הנפה.
2. הנפה קשתית ולא בקו ישר. כנ"ל, השאלה- איך נראתה ההנפה: 1 קשתית, 2 קו ישר, 3 בננה.
3. צורת העמידה בהגעה אל הכדור- צידית או חצי פתוחה. כנ"ל, יש ללמד רק את צורת העמידה הרצויה ולא להזכיר את 'רגל שמאל קדימה' שמבלבל מאד את החניכים. השאלה: מה היתה העמידה לקראת החבטה: 1 פתוחה, 2 חצי פתוחה (אפשרי), 3 צידית (רצויה), 4 סגורה (לא רצויה).
4. כניסת אגן בעת החבטה. כנ"ל, כניסת האגן משמשת לקבלת עוצמה, מכיוון שהחניכים נמצאים בחצי מגרש, כניסת האגן צריכה להיות חלקית.השאלה: עד כמה נכנס האגן בעת החבטה ? תשובות: 0 לא נכנס (מתרחש בעת עמידה סגורה), 1 נכנס קצת (אפשרי), 2 נכנס באופן בינוני (רצוי), 3 נכנס מלא, (בד"כ יגרום לכדור מעבר לטווח). כל המשחקים יהיו כפולים, פעם אחת רק כף יד (שמאליים גב יד) ואח"כ גב יד, (שמאליים כף יד):1. קבוצה מול קבוצה כל אחד חבטה אחת ועובר לאחור.3.        קבוצה נגד קבוצה כל אחד משחק נקודה מלאה מול יריבו, המנצח נשאר עוד פעם אחת מקסימום.4.        קרוסלה.5.        מלך.
5. השענות קדימה וחזרה בצעדי רדיפה. נוח לעבודה מול כדורים קצרים ואח"כ משנלמד הנושא, ניתן לתרגלו גם על כדורים עמוקים. 
תיקוני שגיאות אישיים תקופה ארוכה. בשיעורים הבאים המאמן יעבוד עם חלק מהחניכים ויתקן שגיאות אישיות בעזרת הגשת כדורים ותקשורת תבניתית, החניכים ישחקו משחקים שונים ללא קשר לתיקונים (ידיד יריב, שוברי שיוויון, זוגות, שמירת כדור וכו').
לימוד טופס ספין בכף יד וגב יד לימוד בעזרת תרגילי תחושה אישיים (הקפצות עם סיבוב), עבודה עצמית תוך כדי סיבוב, עבודה בזוגות, השאלה: עד כמה הסתובב הכדור- 0 לא הסתובב, 1 הסתובב מעט, 2 הסתובב הרבה.
כף יד וגב יד 6 מטר הגשה 6 מטר.לימוד יעף טווח 3 מטר. הדגש עובר חזרה להגשה- מעבר לטווח 6 מטר. ההגשה מתארכת והתנועה כוללת קטע עקרי כאשר השחקן מקפל את המרפק לכיוון הגב וחובט לטווח גדול יותר.
לימוד טכני של הנושאים הבאים : 1. תרגול  על יבש של התנועה הארוכה יותר מהרגיל. עבודה על: כיפוף מרפק, פינון מהגב לאזור החבטה, המשך תנועה חוצה את הגוף.
עבודה נפרדת על כל נושא עם כדור: 2. כיפוף מרפק לכיוון הגב. עבודה בשתי שורות בשיטה תבניתית, השאלה לחניכים: עד כמה כופפת מרפק ? 0 לא כופפתי, 1 כופפתי קצת, 2 כופפתי הרבה.
3. פינון מלא מהגב לאזור חבטה. כנ"ל, השאלה: עד כמה ביצעת פינון ? 0 לא בצעתי, (המחבט היה ניצב למגרש), 1 פינון חלקי ,(בד"כ בגלל אחיזה מזרחית) 2 פינון מלא.
4. המשך תנועה מלא וחוצה את הגוף כנ"ל, השאלה: להיכן המשכת את התנועה ? ימינה, לתוך הגוף, שמאלה.
שיעורים בהם יתוקנו שגיאות אישיות בנושא הגשה. עבודה עם שתי שורות, כל חניך עובד על הערה טכנית אחת. מעבר לכך, תמיד יש לעבוד על זריקת כדור ועל האחיזה.
התחלת לימוד יעף במקביל בכל אימון להקדיש 5-10 דקות להגשה וזמן דומה לחבטות כף יד וגב יד בעיקר בחימום חבטות ומשחק סיום.
יעף עמידה חצי פתוחה בכף יד, וצידית בגב יד, מחבט באזור חבטה. לימוד תפיסת כדור ביד באוויר עבודה בזוגות, לימוד תפיסה לפני הגוף לכדורים שונים, בתפיסה בצד הגב יד, יש לתפוס עם יד 'הפוכה'.
לימוד אחיזה יבשתית בעזרת המדבקה וחבטות יעף חופשיות עבודה על שליטה בלבד, טווח 3 מטר בשני צידי הרשת, קבלת כדורים שונים, וחבטה לטווח שתגרום לתנועה קצרה יחסית
לימוד עמידה חצי פתוחה לכף יד וצידית לגב יד, חבטת גב יד עם יד אחת בלבד. המשך נושא שליטה- קבלת כדורים במרחקים, גבהים, ועוצמות שונים/ות וחבטות לטווח הרצוי, הפעם אחרי עמידה ואחיזה מסודרות.
עבודה טכנית על הנושאים הבאים: 1. תנועה קצרה כף יד לימניים משעה 3 לשעה 3 גב יד לימניים משעה 9 לשעה 9, (התנועה לכאורה מקבילה לרשת כל החבטה ומי שזז זה השעון עצמו).
2. ראש המחבט בד"כ יהיה בגובה ראש השחקן. עבודה בזוגות, קבל כדורים בגבהים שונים, השאלה: מול איזה איבר בגוף התבצע המפגש עם הכדור ? הראש, מעל הראש, הכתפיים, הבטן, האגן, הרגליים. הרעיון : להתכופף לכדורים נמוכים ולשמור על זווית של 120 מעלות בין המחבט ליד, (לא להגיע למחבט שמוט, ולא למחבט ניצב).
3. עבודה על זווית פני המחבט- פתוח, ניצב, סגור. תלוי בסוג הכדור המתקבל.
4. תיקוני שגיאות אישיים בהתאם לנושאים שנלמדו. כולל עבודה על שליטה- קבלה ושליחה של כדורים שונים.
במקביל עבודה על הגשה 6 מטר
במקביל עבודה על טופ ספין ושמירת כדור בכף יד וגב יד.


שלב D   

2/3 מגרש עד מגרש שלם- 

כף יד גב יד והגשה- יעף מעבר לעמידת מוצא, התחלת לימוד הנחתה, כדורים קשים.

חבטות, וצורת העמידה ההתחלתית טווח תרגילי הכנה ותשתית מתאימים נושא הלימוד בכל חבטה לפי התקדמות האימונים הערות משחקים מומלצים לסיום האימונים  
כף וגב יד הגשה יעף הנחתה  
כף יד וגב יד- עמידת מוצא חזיתית. הגשה - עמידה צידית מחבט מונף לאחור, יעף עמידה חצי פתוחה כף יד וצידית גב יד. 2/3 מגרש לכל החבטות משחקים קבוצתיים עם כדור : כדוריד, כדורגל, פוטבול, זריקת כדורים מצד לצד ועוד. אפשרי גם: חימום של ריצה ומתיחות. הארכת התנועה בהתאם לטווח, עבודה על קבלה ושליחה של כדורים קשים, ליטוש טכני אישי לכל חניך עבודה על יבש בתנועה הארוכה כולל כל המרכיבים הטכניים שילמדו בהמשך בנפרד לימוד עמידת מוצא חזיתית, עבודה על יבש של נושאים טכניים שילמדו בהמשך בנפרד. עדיין לא מתחילים, ניתן להתחיל לעבוד עם כדור בלבד בתרגילי הכנה בזמן החימום. בשיעורים אילו עם ריבוי נושאים יש להחליט על אילו חבטות יהיה דגש ואילו מהן יחבטו רק בזמן החימום.לדוגמא: כף יד וגב יד רק בחימום חבטות ובמשחקי הסיום.           הגשה למשך 10 דקות כנושא משני           יעף כנושא מרכזי למשך 15 דקות.כל שבוע- שבועיים ניתן לשנות את הדגש העיקרי : פעם כף יד וגב יד עיקרי, יעף משני והגשה נחבטת רק בחימום, פעם הגשה כנושא עיקרי, יעף רק בחימום וכף יד וגב יד כנושא משני וכו'. משחקי סיום רגילים, שילוב חבטות, רצוי לשלב משחקים הקשורים הנושא, למשל מלך היעף, מלך ההנחתות וכו'.  
הנפה קצרה  
יציאה ברגל קרובה ואז מספר צעדים לכדור.  
מרפק מתכופף לכיוון הגב. השענות קדימה וחזרה בצעדי רדיפה.תיקוני שגיאות של הנושאים שנלמדו כולל נושאי שליטה.  
כניסת אגן. משחקי סיום רגילים, שילוב חבטות, רצוי לשלב משחקים הקשורים הנושא, למשל מלך היעף, מלך ההנחתות וכו'.  
כיפוף ברכיים  
כף יד וגב יד - עמידת מוצא חזיתית. הגשה - עמידה צידית מחבט מונף לאחור, יעף עמידת מוצא חזיתית, הנחתה- עמידה חצי פתוחה מחבט מונף ניצב באזור חבטה. השענות קדימה.תיקוני שגיאות אישיים.  
התחלת לימוד הנחתה, עוצמה נמוכה. עבודה על הכנה עם כדור בלבד: בן זוג אחד זורק כדור לאוויר והשני מנסה לתפוס בשיא הגובה ולפני הגוף.  
אחיזה יבשתית כמו יעף, עמידה חצי פתוחה, מחבט ניצב באזור חבטה, קבלת כדורים שונים וחבטה לטווח 3 מטר. העמדת החניכים במטווח 3 מטר מהרשת ותרגול בזוגות לאחר הדגמה והתנסות.מכיוון שהתנועה ידועה מחבטת ההגשה, ניתן להשתמש בפינון, ובנושאים הטכניים של טווח 2 מטר בהגשה ולהזכיר אותם בזמן הלימוד.  
הדגשים טכניים  
1. מפגש בשעה 1 או 11 לשמאליים זריקת כדורים ימינה ושמאלה לשחקן אשר אמור להגיד בקול רם באיזו שעה פגש את הכדור.  
2. מפגש לפני הגוף. זריקת כדורים עמוקים וקצרים לחניך החובט שאמור להגיד בקול רם היכן פגש את הכדור: לפני הגוף, מעל הראש, אחרי הגוף.  
3. פגישה עם הכדור כשהמחבט סגור. החניך ינסה להכניס לטווח 3 מטר ויאמר בקול רם אם פגש את הכדור עם מחבט סגור ניצב או פתוח.  
תיקוני שגיאות אישיים . כל חניך יקבל את ההערה המתאימה לו לקראת מעבר לטווח הבא.  
מעבר לטווח חבטה של 6 מטר חבטה בעוצה בינונית. עבודה על יבש ולאחר מכן עם כדור על הנושאים הבאים : (עם כדור כל נושא בשיעור נפרד), תנועת הנחתה ארוכה יותר בה יש מרכיבים טכניים נוספים, כולל: ירידת מחבט לכיוון הגב, פינון ארוך מהגב לאזור חבטה, המשך תנועה חוצה את הגוף כאשר המחבט הולך ונסגר.  
כף יד וגב יד - עמידת מוצא חזיתית. הגשה- עמידה צידית מחבט מונף לאחור, יעף עמידת מוצא חזיתית, הנחתה- עמידה חצי פתוחה מחבט מונף לאחור. הטווחים עוברים ל- ¾ מגרש ומגרש שלם לפי יכולת החניכים. מעבר לעבודה על טווח 2/3 מגרש, עמידה צידית מחבט מונף לאחור (כמו בהגשה). עבודה על יבש ועם כדור על הנושאים שהתווספו עקב הארכת התנועה: ירידת מרפק לגב, כניסת אגן, המשך תנועה ארוך יותר.  
לימוד עמידת מוצא מלאה בהגשה, לימוד הנפה משוחררת, וקצב מתאים.אח"כ במשך כל השיעורים תיקונים אישיים ושיפור השליטה. תיקוני שגיאות בהנחתה, כולל עבודה על קבלה ושליחה של כדורים שונים. נושא השליטה חשוב ביותר, כדאי בתקופה זו ללמד גם קבלת כדורים מיוחדים: כדורים תלולים שיקפצו לפני ההנחתה, כדורים שטוחים הדורשים קפיצה של השחקן, וכרגיל כדורים ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה.  
במשך מספר שיעורים לטפל בהגשה, עבודה על יבש, נושאים טכניים חדשים: הנפה משוחררת, פתיחת המחבט בזמן ההנפה, ירידת ידיים באותו הזמן, הנפה עד גובה הכתפיים, (לא יותר מידי גבוה), השהייה בסיום ההנפה, שילוב ההנפה עם כל שאר התנועה ועבודה עם כדור.  
לימוד עמידת מוצא להנחתה , הנפה קצרה, השהייה בגובה בינוני, ושילוב עם החבטה שנלמדה עד כה. בהנחתה- עבודה על יבש, להנפה בנפרד ואח"כ בשילוב כל התנועה. עם כדור עבודה על הנושאים בנפרד: הנפה קצרה, תפנית לפני ההנפה, יציאה ברגל קרובה, השענות קדימה וחזרה בצעדי רדיפה.  


בהמשך יש לעבוד ליטוש טכני בכל החבטות ושיפור שליטה בכדור.אח"כ יש להתחיל לעבוד על נושאים של חניכים מתקדמים לפי החוברת 'טניס מתקדמים'.