שלבי לימוד חבטות טניס על פי שיטת הטווחים.- לימוד חבטות כף יד וגב יד.

טווח 2 מטר בין החניך למכשול (קו, חבל, ספסל וכו') ללא רשתצורת עמידה: חופשית, 'אזור חבטה'

מה מלמדים טכניקה ושליטה מודעות טכנית מודעות שליטה הערות
הכרות עם הכדור והמחבט. ללא מודעות להגיע לשני מטר ולא יותר משחק חופשי ללא לימוד
אחיזה מזרחית בשתי החבטות (גב יד ביד אחת בינתיים). סימני אחיזה על הידית (קו החיים על המישור הימני). באחיזה זו יהיו כדורים בגובה בינוני. עם הזמן ניתן לעבור בהדרגה לאחיזה חצי מערבית.
קבלת כדורים שונים (רחוקים, קרובים, גבוהים נמוכים, עמוקים וקצרים) ושליחתם לטווח 2 מטר. טווח התנועה קצר בהתאם לטווח הכדור (אזור חבטה). בתנועה קצרה יתקבל כדור קצר, בתנועה ארוכה כדור ארוך). הטכניקה עדיין לא נלמדה, אך החניכים יכולים לחבוט לטווח.
קבלת כדורים מסוג אחד כל פעם (כנ"ל) ושליחתם ישר, אלכסון ואלכסון הפוך) ללא מודעות עדיין. עדיין טבעית.  
עמידה מסודרת, חצי פתוחה מחבט באזור חבטה, ליד הרגל לפני הגוף. מודעות לגבי צורת העמידה ההתחלתית.   בהגעה אל הכדור עדיין אפשרי לעמוד חופשי.
מפגש עם הכדור לפני הגוף,
(בגב יד הרבה לפני הגוף)
מודעות לגבי מיקום המפגש בשיטה תבניתית: לפני, מול או אחרי הגוף. מודעות ליתרון במפגש לפני הגוף במיוחד בעת קבלת כדורים עמוקים. יש לשים לב שמפגש מאוחר נגרם בד"כ עקב אחיזה יבשתית.
זוית מחבט ויד 120 מעלות בעת החבטה. מודעות לגבי הזוית: מחבט נופל, חצי נופל, או ישר. מודעות לנושא בעת קבלת כדורים נמוכים מאד דבר שיגרום לירידת ברכיים.  
מפגש באמצע המחבט. היכן פגע המחבט בכדור ? הגברת הדיוק בעזרת פגיעה בכדור במרכז המחבט. בעת העבודה בשיטה התבניתית, רצוי להיעזר ביד החלשה, בכדי לסמן על המחבט את מיקום פגיעת הכדור, לאחר כל חבטה.
מצב פני המחבט: ניצב, פתוח, או סגור. באיזה מצב היו פני המחבט בעת המפגש עם הכדור. איזה סוג שליחת כדורים יצר מצב פתוח (גבוהים או עוזר להעביר כדורים נמוכים), ניצב (שטוחים), וסגור (לרשת או עזר להכניס כדורים גבוהים). יש לשלוח לחניך כל מיני כדורים בכדי להגיע למיומנות בכל סוגי הכדורים וזוויות המחבט.
מצב רגליים בעת החבטה. בכף יד מודעות רק לאפשרות השלילית של עמידה סגורה.בגב יד יד אחת, מודעות לעמידה צידית או סגורה. צורת העמידה יכולה להקשות על כיוון הכדור בכדורים רחוקים בכף יד (אלכסונים) ובכדורים קרובים בגב יד אותם יהיה קשה לחבוט ישר בעמידה פתוחה. יש לשלוח לחניכים את כל סוגי הכדורים ולכוונם לעמידות הרצויות.


אם החניכים חובטים באופן טכני סביר בטווח 2 מטר ומדייקים לכיוונים שונים את כל הכדורים הנשלחים אליהם, ניתן לעבור לשלב הבא.

טווח 4 מטר עם רשת, עמידה צידית מחבט באזור חבטה, שם השלב: 'המשך תנועה'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
קבלה ושליחה של כדורים  לטווח החדש, כל סוגי קבלת הכדורים וכל סוגי הכיוונים. השליטה קשורה לזווית המחבט באזור החבטה, בכדורים בגבהים שונים: זווית מחבט פתוחה ניצבת או סגורה קובעת שליטה.בכיוון אלכסון או ישר כיוון המחבט באזור חבטה ישפיע על כיוון הכדור. כדאי לקשר בין הטכניקה לתוצאה ולפתח את מודעות החניך לכך.
המשך תנועה כלפי מעלה. מודעות להיכן המשיכה התנועה- למטה, בקו ישר, או למעלה. קישור בין סוג הכדורים המתקבלים, סוג הכדורים הנשלחים, ומודעות לסוג המשך התנועה. בכדור המתקבל נמוך נרצה להמשיך כלפי מעלה.בכדור גבוהה נרצה להמשיך ישר או למטה וכו'.
זווית פני מחבט בעת סיום התנועה. רצוי בד"כ לסיים עם מחבט ניצב, או מעט סגור. האחיזה היא המשפיעה על נושא זה: ביבשתית המחבט יהיה פתוח (סלייס) במזרחית ניצב, ובחצי מערבית סגור) מודעות לקשר בין סוג סיבוביות הכדור וזווית המחבט בסיום התנועה.מעט ספין- מחבט נסגר בד"כ.כדור חלק- מחבט ניצב.מעט סלייס- מחבט נפתח. בשלב זה יש לעקור אחיזה יבשתית מהשורש לפני שיתרגלו אליה.
מעבר גב יד לשתי ידיים. מודעות ליתרון בנושא אחיזה (קל יותר בשתי ידיים), זווית מחבט וידיים קלה יותר לשליטה. מודעות לפחות בעיות שליטה בכדור. כדאי להעביר את כולם לשתי ידיים בעיתוי זה.


אם כל החניכים שולטים בכל סוגי הכדורים המתקבלים מבן הזוג, ומסוגלים לכוון אותם למקומות שונים בטווח ללא בעיה, וכמו כן טכנית החבטות נראות טוב, ניתן לעבור לשלב הבא

טווח 4 מטר עם רשת, שלב ביניים: עמידה חזיתית, שילוב חבטות כף עם גב יד.

מה מלמדים טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
עמידה חזיתית (עמידת מוצא) פיסוק רגליים ברוחב כתפיים, זוית מחבט לגוף- 45מעלותיד חלשה בידית. פתיחת מחבט לאזור חבטה ללא לימוד תפנית והנפה.   שמירת יכולת השליטה בכדור גם בשלב זה.
לימוד החלפת אחיזה בגב יד . מודעות לאחיזה אליה הגענו- מזרחית כף יד=0, יבשתית=1, מזרחית גב יד=2 מערבית=3. מודעות לגובה הכדור בהתאם לאחיזה- ככל שהאחיזה יותר סגורה, הכדור יותר נמוך. עבודה על יבש תעזור להחליף אחיזה היטב.
שילוב חבטות כף וגב ידעם חזרה למקום בצעדי רדיפה. המודעות החשובה הינה החזרה לעמידה ההתחלתית עם מחבט בעמידה חזיתית.   שמירת השליטה בכדור.
תיקונים טכניים אישיים. מודעות טכנית לצורך תיקונים אישיים. חיזוק התיקון ע"י קישור בינו לבין שליטה בכדור. דוגמא: מחבט נפול באזור חבטה- קישור לדיוק


 אם בשלב זה החניכים מסוגלים לשחק אחד עם השני בשילוב חבטות, ועושים זאת בטכניקה סבירה ובשליטה טובה, ניתן לעבור לשלב הבא.

טווח 6 מטר עמידת מוצא חזיתית, שם השלב: 'תפנית הנפה וקטע עקרי'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
עבודה על יבש בתנועה מלאה אך קצרה בהתאם לטווח.תפנית כתפיים חלקית, הנפה קשתית חלקית, קטע עקרי וחזרה בצעדי רדיפה. מודעות לאורך התפניתללא תפנית=0תפנית חלקית=1תפנית מלאה=2 ועדיין לא מתאימה. ללא תפנית - קשה לחבוט לכיוונים שוניםתפנית חלקית- חבטות לטווח.תפנית מלאה- חבטות ארוכות מאד בד"כ. על יבש עובדים על הכל, עם כדור עובדים כל פעם על נושא אחד.
הנפה קשתית. ללא קשת=0קשת בינונית=1 רצויה.קשת גדולה=2 לא רצויה. מודעות לקושי לחבוט כדורים המתקבלים מהר, בהנפה קשתית גדולה.  
קטע עקרי- מלמטה למעלה  מודעות לזוית הכניסה- מתחת לכדור, מולו, או מעליו. מודעות לתוצאה של הקטע העיקרי- חבטות כלפי מטה, ישר קדימה, כלפי מעלה- חלק, כלפי מעלה טופ ספין. מודעות לנושא זה יכולה לתרום באופן משמעותי ליכולת החניכים .
כניסת אגן. בכף יד, וגב יד שתי ידיים, יש לפתח מודעות לכניסת אגן בעת הקטע העיקרי בחבטה.בגב יד ביד אחת, האגן יישאר צידי. מודעות לקשר בין כניסת אגן ועוצמת הכדור- ככל שהאגן נכנס יותר קדימה, הכדור עמוק וחזק יותר. לכן בטווח 6 מטר הכניסה צריכה להיות חלקית. יש לשים לב שהעמידה בעת החבטה יכולה להקשות על כניסת האגן עם היא סגורה (במיוחד בגב יד שתי ידיים), לכן כדאי תמיד לשים לב לעמידות צידיות או חצי פתוחות.
תיקונים טכניים אישיים. מודעות לנושא המתוקן. רצוי לחזק את התיקון הטכני, בצידוק הקשור לשליטה בכדור. דוגמא: חוסר ירידת ברכיים בכדורים נמוכים יקשה על החזרתם מעבר לרשת.


אם בשלב קריטי זה החניכים שולטים היטב בטכניקה ובכדור, ניתן לעבור לשלבים הבאים בקצב מהיר יותר מאשר עד עתה, אם עבדנו עד עתה עם כדורים רכים, נעבור כעת לכדורים רגילים

.2/3 מגרש טווח 8 מטר- הגדלת טווח התנועה בהתאם לטווח הכדור.

¾ מגרש טווח 10 מטר- כנ"ל

מגרש שלם - כנ"ל.

בכל השלבים הנ"ל, אנו נעבוד על שיפורים טכניים משולבים בהגברת השליטה בכל סוגי הכדורים המתקבלים, וכל סוגי הכיוונים.

שלבי לימוד חבטת הגשה.

ליד גדר

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
זריקת הכדור ביד החלשה. ליווי הכדור בעת הזריקה. זריקה לשעה אחת לימניים, ואחת עשרה לשמאליים, (השעון סביב השחקן על הרצפה). חשוב מאד ללמד זריקת כדור לפני התחלת לימוד ההגשה.
לימוד אחיזה חצי יבשתית. קו החיים על המישור הימני קצת מתחת לאלכסון הימני העליון (מעל האחיזה המזרחית).    
לימוד עמידה צידית עם הרגליים ופתוחה עם הכתפיים, מחבט מונף ניצב, באזור חבטה.      
פינון מול גדר. מודעות לאורך הפינון ללא פינון=0פינון חלקי=1פינון מלא=2 עם הזמן אפשרי לחזק את הצורך בפינון עקב תוספת העצמה שלו לחבטה. לכידת הכדור על הגדר תתרום להגברת מודעויות רבות בהמשך.
מפגש עם הכדור בשיא הגובה של היד. מפגש גבוה=3מפגש עם יד מכופפת=2מפגש בגובה הראש=1    
מפגש באמצע המחבט ניתן לבדוק על הגדר בדיוק היכן פגשנו את הכדור. עם הזמן נושא זה יעלה שוב ושוב וניתן יהיה לקשר בין המפגש באמצע המחבט לבין הדיוק בחבטה.  
מפגש עם הכדור בשעה אחת לימניים ואחת עשרה לשמאליים, (השעון ניצב על הגדר). בכל לכידה של כדור על הגדר ניתן לראות בבירור את השעה בה פגשנו אותו. ניתן לחזור שוב לאיכות זריקת הכדור, אשר משפיעה מאד על שעת הפגישה בו.בעתיד נושא זה יחזור שוב, וכדאי להעזר בו להבנה של כיוון הכדור והדיוק בחבטה.  


אם כל הנושאים הטכניים וזריקת הכדור, הצליחו, ניתן לעבור לשלב הבא במגרש.

טווח 2 מטר עם רשת, עמידה צידית, כתפיים פתוחות, מחבט מונף למעלה ניצב לרשת באזור חבטה.

שם השלב: 'אזור חבטה'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
מפגש עם הכדור לפני הגוף. לפני קו הגוף, או מעל הראש, או אחרי הראש. לקשר בין מיקום המפגש ולבין דרגות הקושי בחבטה (לפני הגוף קל יותר), לקשר בין מיקום המפגש ולבין גובה הכדור (לפני הגוף חובטים ישר ולמטה, אחרי הגוף חובטים כלפי מעלה). נושא זה לא ניתן ליישם מול הגדר!
מפגש במרכז המחבט. כמו מול הגדר. הגברת הדיוק.  
הכנסה לטווח.   הקפדה על טווח הכדור.  
פגישה בשעה אחת לימניים ואחת עשרה לשמאליים. כמו בגדר. מודעות לכיוון כדור לא רצוי כשפוגעים בשעות לא רצויות.  
פגישה בשיא הגובה של היד . כמו בגדר. קישור בין פגישה בגובה נמוך וחבטה כלפי מעלה בקשת לטווח רחוק מידי.  
פינון. כמו בגדר. קישור בין פינון לבין כיוון.  


אם החניכים שולטים בזריקה ובכיוון הכדור, וכן חובטים היטב מבחינה טכנית, ניתן לעבור לשלב הבא.

טווח 4 מטר, עמידה צידית, כתפיים פתוחות, מחבט ניצב כלפי הרשת, ומונף באזור חבטה. 

שם השלב: המשך תנועה.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
הגדלת טווח התנועה עקב הגדלת טווח הכדור. התנסות חבטות ארוכות יותר. התנסות לצורך הכרות עם הטווח.
המשך תנועה חוצה את הגוף. בלי קשר לאורך התנועה, אנו רוצים מודעות של החניכים לחציית הגוף בעת המשך התנועה.    
מחבט נסגר בעת המשך התנועה. עקב הפינון המחבט הולך ונסגר בעת המשך התנועה. קישור בין מחבט נסגר לבין כיוון הכדור. עם המחבט לא נסגר והכיוון סביר, יש לבדוק אחיזה (יתכן והיא חצי מערבית או מזרחית ואז אין פינון).
תיקונים אישים. מודעות טכנית לכל תיקון. רצוי לחזק את התיקון הטכני עם התוצאה שתתקבל בשליטה.  


אם החניכים הצליחו לשלוט בכדור גם בשלב זה, ומבחינה טכנית הם במצב סביר, ניתן להעביר אותם לשלב הבא.טווח 6 מטר, עמידה זהה, שם השלב: קטע עקרי 1.
מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
התנסות בחבטות לטווח ארוך יותר (כל המשבצת)התנועה תתארך, ואנו נעבוד על החלקים שהתווספו. התנסות. חבטות עמוקות יותר. צפייה שלנו במתרחש תיתן לנו כלים לעבודה בהמשך.
מרפק מתכופף לקבלת תנופה. לקבלת תוספת תנופה היד תזוז אחורה, אנו נפתח מודעות לחלק הדומיננטי בעת התזוזה ונכוון את החניכים לכופף מרפק ולא את הפרק או ציר הכתף. מודעות לקשר בין עומק הכיפוף ולבין עומק החבטה.  
מחבט יורד ניצב. מודעות למצב המחבט בעת כיפוף המרפק.    
פינון. מודעות לפינון בעת החלק העיקרי של החבטה. קישור בין פינון לכיוון.  
כיוון כדור באלכסון לשתי המשבצות.   מודעות לפינון שוב.  
תיקונים אישיים. מודעות לנושא הנבחר מכל הנושאים שנלמדו עד כה. חיזוק התיקון בהקשר לנושאי שליטה.  


אם החניכים שולטים בכיוון ובטכניקה נעבור לשלב הבא

טווח 8 מטר 2/3 מגרש, עמידה צידית, כתפיים צידיות, מחבט מונף לאחור.

שם השלב 'קטע עקרי2'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
על יבש לומדים לכופף מרפק להיכנס עם האגן הכתפיים והרגל האחורית, ולהמשיך תנועה . התנסות.   על יבש עבודה כללית, עם כדור עבודה על כל נושא בנפרד.
כיפוף מרפק לכיוון הגב. מודעות שוב לכיפוף מרפק ולא לכיפוף פרק היד או ציר הכתף.    
כניסת אגן. ללא תזוזת אגן=0כניסה חלקית=1כניסה מלאה=2 מודעות לקשר בין העצמה של הכדור ולבין כניסת האגן.  
כניסת רגל אחורית. מודעות לכניסת רגל אחורית ע"י הברך ללא נפילה קדימה עדיין.    
אלכסון כתפיים. מודעות למצב כתפיים אלכסוני- יד חזקה נמוכה יותר מהיד הזורקת. ניתן להיעזר בנושא זה בהקשר להגברת עצמה כאן ובעתיד.  
המשך תנועה חוצה את הגוף. להקפיד שוב על נושא זה.    
תיקונים אישיים. לבחור נושא שישפיע יותר מכל על החבטה. כדאי לחזק את הצורך בשינוי הטכני, ע"י קישורו לשליטה בכדור.  


אם נושא זה מיצה את עצמו והחניכים מכניסים את רוב הכדורים למשבצות, וכן מבחינה טכנית מצליחים לחבוט באופן סביר, ניתן לעבור לשלב הבא.

טווח 10-12 מטר ¾ מגרש ומגרש שלם, עמידת מוצא להגשה, שם השלב: הנפה.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
עמידת מוצא. זווית מחבט כלפי הגוף- 45 מעלות, יד חלשה בצוואר המחבט, כתפיים פתוחות לרשת, רגליים בפיסוק ברוחב הכתפיים, ברכיים לא נעולות.    
הנפה ותפנית כתפיים, תוך כדי זריקת הכדור. עבודה על יבש, הקפדה על שחרור היד המונפת, ביחד עם זריקת הכדור. לשים לב שהכדור נזרק היטב.  
סיום ההנפה עם מרפק מכופף ונמוך. מודעות למיקום המחבט ומצב המרפק. תוך כדי זריקה מתאימה.  
עבודה על יבש חבטה מלאה. מודעות לקצב- מהיר, איטי, מהיר מאד.    
עבודה עם כדור. התנסות. הכנסה למשבצות. ללא כדור עבודה כללית, עם כדור עבודה על כל נושא בנפרד.
כיפוף ברכיים בעת סיום ההנפה. מודעות לעיתוי הכיפוף מיד בסיום ההנפה.    
תפנית כתפיים בעת ההנפה. ממצב פתוח למצב צידי.    
תיקונים אישיים. מודעות טכנית לנושא האישי. חיזוק התיקון בהקשרו לשליטה בכדור. על כל נושא שנבחר צריך לעבוד תקופה ארוכה.


שלבי לימוד חבטות יעף.

טווח 2 מטר עם רשת, מחבט באזור חבטה, עמידה צידית, בכף יד כתפיים חצי פתוחות, בגב יד כתפיים צידיות לרשת,

שם השלב: 'איזור חבטה'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
קבלת כדורים מכל הסוגים והכנסתם לטווח 2 מטר (החניכים עומדים 3 מטר מהרשת תמיד).   לשים לב שתנועה קצרה באזור חבטה, תעזור להכניס את הכדור לטווח. בגב יד תמיד נעבוד עם יד אחת.קבלת כדורים שונים ולא לתוך המחבט קריטית להתפתחות שחקי יעף טבעיים ולא סטטיים.
לימוד אחיזה יבשתית. קו החיים על האלכסון הימני העליון. מודעות ליתרון הגדול של האחיזה בשתי החבטות- בעת קבלת כדורים נמוכים.  
לימוד תנועה קצרה- אזור חבטה בלבד. ניתן לפתח מודעות בעזרת שימוש בשעון- בכף יד חבטה משעה 3-3בגב יד משעה 9-9 (כאשר השעון זז קדימה כולו בעת החבטה) בעת קבלת כדורים מהירים, יש יתרון בתנועה זו וכדאי להדגישו.  
ראש המחבט בגובה ראש החניך. מודעות לנושא זה תגרום לחניך לרדת עם ברכיו לכדורים נמוכים, ולשמור על זוית 120 מעלות בין היד למחבט. קבלת כדורים נמוכים תדגיש את היתרון, ובעתיד נושא זה יקושר ליכול לכוון היטב את הכדור.  
פגישה במרכז המחבט. מודעות היכן פגש החניך את הכדור, ע"י סימון עם היד החלשה על פני המחבט אחרי כל חבטה. בעתיד ניתן לקשר נושא זה עם % ההחטאות באימון ובמשחק ולהדגישו שוב.  
כף יד- חבטה עם כתפיים פתוחות.גב יד- הכתפיים צידיות או סגורות. מודעות למצב הכתפיים-פתוחות=0צידיות=1סגורות=2    
השענות קדימה בעת החבטה. מודעות למשקל הגוף לאחר החבטה- אחורה, יציב או קדימה (הרצוי) בעתיד בטווחים גדולים, ניתן לקשר בין נושא זה ובין היכולת להגביר עצמה ועומק.  
כיוון ישר ואלכסון.   מודעות לזווית המחבט והשפעתה על כיוון הכדור.  
זווית פני מחבט ניצב, פתוח או סגור. מודעות למצב פני המחבט. קישור בין המשימה לבין הזווית- בעת קבלת כדור נמוך- פני מחבט פתוחים.בעת קבלת כדור בינוני- פני מחבט ישרים.בעת קבלת כדורים גבוהים- פני מחבט סגורים.  
תיקונים טכניים אישיים. מודעות לנושא. חיזוק התיקון ע"י קישור לשליטה בכדור. דוגמא: בעת תיקון אחיזה מזרחית ליבשתית, חיזוק ע"י קבלת כדורים נמוכים שקל יותר להחזיר באחיזה יבשתית.


אם בטווח זה השליטה והטכניקה במצב סביר, נעבור לטווחים נוספים.

טווחים בין 4-8 מטר, עמידה צידית כנ"ל.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
קבלת כדורים ושליחת כדורים. בהתאם לסוג הכדור והטכניקה הקשורה בשליטה בו.   זהו הנושא החשוב ביותר ביעף לאורך זמן.
תנועה קצרה. מודעות לאורך התנועה שיכולה להיות משעה 4-2 בכף יד ומשעה 8-10 בגב יד. אורך התנועה כעצמת הכדור.  
המשך עבודה על נושאים קודמים: פגיעה במרכז המחבט, גובה ראש המחבט כגובה ראש החניך, השענות קדימה וכו'. כנ"ל כנ"ל.  
תיקונים אישיים, לקראת מעבר לשלב הבא.      


אם גם בטווחים ארוכים החניכים שולטים בכל סוגי הכדורים ומבחינה טכנית הם במצב סביר, נמשיך.

טווחים- 8-12 מטר עמידת מוצא חזיתית,

שם השלב: הנפה ותפנית.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
עמידת מוצא תקנית כמו בכף וגב יד.
תנועה מלאה על יבש, כולל תפנית והנפה לשעה 3 בכף יד ו- 9 בגב יד, כניסת רגל לאחר החבטה, וחזרה בצעדי רדיפה.     על יבש נעבוד על כל הנושאים, עם כדור נעבוד על כל נושא בנפרד.
תפנית בכף יד לכתפיים פתוחות, ובגב יד לכתפיים צידיות. מודעות למצב הכתפיים לאחר התפנית.    
הנפה קצרה. מודעות למיקום המחבט לאחר ההנפה. קישור בין הנפה לאחור לשעות אחרות ולבין איחור במפגש עם הכדור.  
יציאה עם רגל קרובה. מודעות לאיזו רגל יצאה ראשונה לכיוון הכדור. בכדורים רחוקים ומהירים, נושא זה פותר את הבעיה ולכן כדאי להשתמש בכדורים אילו, לחיזוק הנושא.  
כניסת רגל אחורית קדימה, לאחר סיום התנועה. מודעות להעברת משקל קדימה. קישור נושר זה עם עומק ועצמת הכדור.  
חזרה בצעדי רדיפה.      
תיקונים טכניים אישיים על כל הנושאים שנלמדו.    


שלבי לימוד חבטת הנחתה.

טווח 2 מטר מול רשת, עמידה צידית כתפיים פתוחות, מחבט מונף למעלה ניצב לרשת באזור חבטה.

שם השלב: 'אזור חבטה', עצמה נמוכה.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה.  הערות.
אחיזה יבשתית. כמו יעף.   תעזור להתגבר על הכדורים שיעברו אותנו.
קבלת כדורים שונים ושליחתם לטווח 2 מטר. בעזרת פינון נוכל לכוון ישר.   נושא זה חשוב ביותר להתפתחות שחקני הנחתות מנצחים ולא רובוטים- 'דוגמני הנחתה'.
מפגש עם הכדור לפני הגוף. היכן פגשנו- לפני, בקו הגוף, מעל הראש. קישור בין נושא זה לבין זווית הכדור שיצא מהמחבט, וקבלת כדורים עמוקים !!  
מפגש עם הכדור בשיא הגובה של היד. איך הייתה היד בעת המפגש- מתוחה, מכופפת, מכופפת מאד. קישור נושא טכני זה, ליכול לענות כדורים גבוהים אך שטוחים.  
מפגש עם הכדור בשעה 1 לימניים ו11 לשמאליים. באיזו שעה פגשנו בכדור. קישור השעה עם קבלת כדורים לצדדים !!  
תיקונים טכניים אישיים. לפי הצורך.    


אם החניכים מדייקים בכל סוגי הכדורים המתקבלים, ומבחינה טכנית הם במצב סביר, נעבור לשלב הבא.

טווח 4 מטר, עמידה כנ"ל,

שם השלב:'המשך תנועה' עצמה נמוכה- בינונית.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
התנסות לטווח החדש. מודעות לתנועה ארוכה יותר. הכנסה של הכדור לטווח. ללא הערות כלשהן.
קבלת כדורים שונים ושליחתם לטווח.   דיוק וחזרה על הנושאים בטווח הקודם.  
המשך תנועה חוצה את הגוף. מודעות למצב המחבט לעומת הגוף בעת המשך התנועה, ללא קשר לאורך התנועה.    
המשך תנועה כאשר מחבט הולך ונסגר. מודעות למצב פני המחבט הנובעים מהפינון. בעת כיוון אלכסון הפוך הכרחי למצות נושא זה.  
תיקונים אישיים. על הנושאים שנלמדו עד כה.    


אם שלב זה הצליח מבחינה טכנית ומבחינת שליטה, ניתן לעבור לשלב הבא.

 טווח 6 מטר עמידה כנ"ל, עצמה בינונית,

שם השלב:' קטע עקרי 1'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
התנסות בטווח החדש. מודעות לתנועה ארוכה יותר. קישור בין תנועה ארוכה לחבטה ארוכה.
כיפוף מרפק בעת הארכת התנועה לאחור. מודעות לציר המרכזי- מרפק, פרק או כתף. מודעות לאורך ועצמת הכדור בהתאם לאורך כיפוף המרפק.
מחבט יורד ניצב לכיוון הגב. מודעות למצב פני המחבט: ניצב, פתוח או סגור.  
פינון. חזרה על הפינון הפעם בתנועה ארוכה יותר. קישור שוב בין פינון ליכולת לכוון אלכסון הפוך.
תיקונים טכניים אישיים. אחד או יותר מהנושאים שנלמדו עד כה.  


אם שלב זה הצליח מבחינה טכנית ומבחינת שליטה נעבור לשלב הבא.

טווח- כל הטווחים עמידה צידית, מחבט מונף לאחור כתפיים צידיות, עצמה מלאה,

שם השלב:' קטע עקרי 2'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
על יבש מלמדים הכל: כיפוף מרפק, כניסת אגן, השענות קדימה, הנפת היד החלשה לכיוון הכדור.
התנסות עם כדור. מודעות לאורך התנועה החדשה.    
כיפוף מרפק שוב. כנ"ל כנ"ל. חוזרים על כך שוב מכיוון שכעת עומדים אחרת והכיפוף מבוצע באופן שונה.
כניסת אגן מודעות לאורך הכניסה- ללא=0כניסה חלקית=1כניסה מלאה=2 קישור בין אורך הכניסה של האגן ולבין עצמת הכדור.  
השענות קדימה בעת החבטה, וכניסת הרגל האחורית. מודעות להעברת המשקל- אחורה, במרכז הגוף, או קדימה (הרצוי). קישור בין נושא זה ולבין עצמת הכדור ועומקו.  
הצבעה על הכדור ביד החלשה. מודעות לאלכסון כתפיים    
תיקונים טכניים אישיים.


אם שלב זה הצליח נעבור לשלב הבא.

כל הטווחים, עוצמה מלאה, עמדת מוצא חזיתית,

שם השלב: 'הנפה ותפנית'.

מה מלמדים- טכניקה ושליטה. מודעות טכנית. מודעות שליטה. הערות.
על יבש את כל מרכיבי החבטה: הנפה קצרה, תפנית, הצבעה על הכדור, חבטה, כניסת רגל אחורית, חזרה לעמדת מוצא.
תפנית לפני הנפה. מודעות לעיתוי התפנית לפני ההנפה, בעת ההנפה או אחרי ההנפה- לא רצוי. קישור בין תפנית מהירה לקבלת כדורים מהירים.
הנפה קצרה. הנפה קצרה, בינונית או ארוכה כמו בהגשה- לא רצויה. קישור בין הנפה קצרה ליכולת לענות כדורים מהירים.
הצבעה על הכדור. מודעות עקב ההצבעה לאלכסון כתפיים.  
השענות קדימה כניסת רגל אחורית וחזרה בצעדי רדיפה.    
קבלה ושליחה של כל סוגי הכדורים.   קישור הכיוון העצמה והיכולת להצליח לחבוט את כל סוגי הכדורים, לטכניקה המתאימה לכל מצב.
תיקונים אישיים.


הערות.1. לימוד החבטות יעשה כמעט במקביל, בהתחלה כף וגב יד, לאחר שלושה שיעורים, תתווסף חבטת הגשה, לאחר עוד שלושה שיעורים חבטות יעף, וח"כ הנחתה. מהשיעור בו התווספה ההנחתה, יש לתכנן מערכי שיעור מורכבים מכל החבטות, כאשר הדגש הינו על שתי חבטות וזמן קצר יינתן לחזרה על שתי האחרות.

2. בתחילת האימונים יתבצע תמיד חימום פיזי אשר כולל תרגילים ללא כדור להגברת היכולת הספורטיבית הכללית, תרגילים עם כדור ללא מחבט, להגברת היכולת עם כדור ובמיוחד תרגילי הכנה לחבטות, ותרגילים עם כדור ומחבט להגברת יכולת המפגש עם הכדור

.3.כדאי מאד לשים לב וללמוד את הקשר בין הנושאים הטכניים ולבין השליטה בכדור שקשורה לנושא זה, היכולת להבין זאת תיתן לחניכים מודעות שליטה גבוהה ויכולת ניתוח עצמית שתתרום להם בעת החטאות, לביצוע טוב יותר ע"י היזון חוזר עצמי.

בהצלחה דני ביאלר